Hallo....

Is dit wellicht interessant voor u ?* Business controller *

Wij zoeken een Business controller. De Business controller is een staffunctie en functioneert direct onder de directie. De Business controller is ondersteunend aan het managementteam.

De Business controller gaat vanuit de operatie aan de slag met financiële en kwalitatieve gegevens. Hij/zij houdt zich bezig met KPI’s, budgettering, facturatie, debiteuren- en crediteurenbeheer en kostprijsberekeningen. Hij/zij is daarin verantwoordelijk voor het hele bedrijf.

De Business controller houdt zich ook bezig met het optimaliseren van management. Hij/zij onderzoekt mogelijkheden om het management in een bedrijf naar een hoger niveau te tillen en stelt hiervoor plannen op. Het vaststellen van de huidige positie van een bedrijf, de gewenste positie van een bedrijf, hoe daar te komen en hoe progressie hierin gemeten kan worden zijn vragen waarmee de Business controller zich bezighoudt. Essentieel is het bepalen van een duidelijk doel en de mogelijkheid de mate van vooruitgang te kunnen meten. Je moet dus kunnen overtuigen, onderhandelen, omgaan met weerstand, SMART-doelen stellen en anderen inspireren. Mondelinge communicatie is belangrijk: je moet je ideeën helder kunnen presenteren en goed met verschillende mensen kunnen samenwerken (directie, medewerkers, afdelingshoofden, accountants, banken, bedrijfsverenigingen, overheidsmensen).


* Nadere taakaanduiding: *

Opstellen 4 wekelijkse interne rapportages; Marge berekeningen en hierover (on)gevraagd advies uitbrengen; Analyseren van operationele gegevens; Verwerken financiële administratie; Analyse boekingen, registreren en oplossen van afwijkingen; (Her)structureren werkprocessen en interne controles vanuit een helikopterview; Beheren van innovaties en kennismanagement; Ondersteunende werkzaamheden bij maand-, kwartaal- en jaarafsluiting; Analyseren van bedrijfsrisico’s; Bepalen en beheersen van kritieke succesfactoren; Budgetteren, ontwerpen en beheren van managementinformatiesystemen; Maken van investeringsanalyses; Het ondersteunen van het management bij het ontwikkelen en implementeren van controlemethodieken; Het ontwikkelen van methodieken om knelpunten te signaleren en kosten stuurbaar en inzichtelijk te maken; Het (on)gevraagd adviseren van het management.

* Wat nog meer ? *

Marktconform salaris; Fulltime dienstverband; 40 uur per week; No-nonsense organisatie; Werkplek tussen Utrecht en Den Bosch; Werken bij een organisatie met ambitieuze groeidoelstellingen.

* Wat wordt er gevraagd ? *

HBO of WO afgerond richting accountancy, bedrijfseconomie of (Technische)bedrijfskunde; Minimaal 5 jaar relevante werkervaring; Goede kennis van Excel; Mentaliteit passend binnen een no-nonsense cultuur; Affiniteit en ervaring met dienstverlenende organisaties is een pré; Analytisch denken en verbanden kunnen leggen tussen de verschillende afdelingen; Ervaring met AFAS profit is een pre.

Laat WerkDesk dan snel weten dat u er bent ??